FAMILJERONDELLEN

Familjerådgivning

Privat stöd

Kontakt

Familjerådgivning och privat psykoterapi

När känslor av ensamhet kryper in i parrelationen är det lätt att osäkerhet och tystnad får oss att känna uppgivenhet. I samtal med oss familjerådgivare får du stöd att bryta invanda samspelsmönster och skapa ökad förståelse.

Vi är fyra leg. psykoterapeuter som erbjuder emotionellt fokuserad terapi (EFT) & en familjeterapeut. Du som enskild, par, stjärn-/regnbågsfamilj är välkommen att prata om det som skaver i vardagen, till exempel; ensamhet & oro, intimitet & sexualitet, otrohet & reparation, separation, våld & rädslor, att leva med funktionsvariation.

Du som bor i Nacka, Stockholm och Värmdö erbjuds kommunal subventionerad familjerådgivning.

PARTERAPI

PSYKOTERAPI

FAMILJERÅDGIVNING

Hur kan vi hjälpa dig?

Tillsammans med den enskilde/familjen undersöker vi på vilket sätt man önskar utveckla sina förmågor. Att få hjälp med att

  • förstå egna känslor
  • minska känslomässig sårbarhet
  • minska känslomässigt lidande
  • utveckla förmåga att skapa trygga kärleksrelationer
  • öka förståelse beroendeproblematik och mående

Som leg psykoterapeuter och familjeterapeuter utgår vi från systemisk och psykodynamisk grund och använder oss av; Emotionellt fokuserad parterapi (EFT), Affektfokuserad terapi och samspelsstöd & behandling barn-förälder.

Vi som är Familjerondellen

Vi på Familjerondellen har mångårig erfarenhet av att ha arbetat med barn, ungdomar och vuxna i kris. Vi är fyra leg. psykoterapeuter och en familjeterapeut. Några av oss med utbildning i sexologi.

Bokning sker via vår bokningsportal som du hittar här >