FAMILJERONDELLEN

Familjerådgivning

Privat stöd

Kontakt

Du som bor i Haninge, Nacka, Stockholm och Värmdö

Kommunal familjerådgivning

Att leva i en parrelation kan under perioder medföra påfrestningar i form av stress som tar sig uttryck i oro, sorg, ilska eller likgiltighet. Under samtalet ges utrymme att reflektera kring egna tankar, känslor, önskningar och föreställningar kring er parrelation eller familjen i stort. Syftet med samtalen är att

  • förstå och uttrycka egna känslor och behov, samt på motsvarande sätt förstå sin partner
  • bearbeta det som tynger er och hitta konstruktiva lösningar.

Familjerådgivning, ofta kallad familjeterapi, vänder sig till vuxna med problem i nära relationer.

 

 

Tema för samtal kan vara:

  • Svårt att prata med varandra.
  • Vart tog kärleken vägen.
  • Oense om barnen.
  • Styvfamiljsproblematik.
  • Fortsätta relationen eller separera.
  • Sexuella problem.

Avbokningsregler

Kostnadsfritt t o m 24 timmar före planerat samtal. Därefter debiterar vi er full kostnad.

Ett samtal är 90 minuter.

Du som bor i Haninge betalar 500 kronor, 

Du som bor i Nacka betalar 450 kronor,

Du som bor i Stockholm betalar 450 kronor

Du som bor i Värmdö betalar 350 kronor.

Bor du i Nacka inleds rådgivningen med ett gemensamt parsamtal. Tillsammans gör vi upp om hur vi ska gå vidare, exempelvis varva parsamtal med enskilda samtal.

Frågor om Familjerådgivning

Hör av dig om du har frågor om familjerådgivning eller tider för samtal.

Mail: kontakt@familjerondellen.se
Telefon: 076-204 81 94

Om vi inte svarar kan vi sitta upptagna. Lämna gärna meddelande om när vi bäst kan nå dig, så ringer vi upp.

Våra öppettider hittar du här >>

Våra andra tjänster

Psykoterapi

Parterapi