FAMILJERONDELLEN

Familjerådgivning

Privat stöd

Kontakt

För dig som bor i Nacka, Stockholm och Värmdö

Kommunal familjerådgivning

Att leva i en parrelation kan under perioder medföra påfrestningar i form av stress som tar sig uttryck i oro, sorg, ilska eller likgiltighet. Under samtalet ges utrymme att reflektera kring egna tankar, känslor, önskningar och föreställningar kring er parrelation eller familjen i stort. Syftet med samtalen är att

  • förstå och uttrycka egna känslor och behov, samt på motsvarande sätt förstå sin partner
  • bearbeta det som tynger er och hitta konstruktiva lösningar.

Familjerådgivning, ofta kallad familjeterapi, vänder sig till vuxna med problem i nära relationer.

Tema för samtal kan vara:

  • Svårt att prata med varandra.
  • Vart tog kärleken vägen.
  • Oense om barnen.
  • Styvfamiljsproblematik.
  • Fortsätta relationen eller separera.
  • Sexuella problem.

Ett samtal är 90 minuter.

Du som bor i Nacka betalar 450 kronor,
Du som bor i Stockholm betalar 450 kronor,
Du som bor i Värmdö betalar 350 kronor.

Bor du i Nacka inleds rådgivningen med ett gemensamt parsamtal. Tillsammans gör vi upp om hur vi ska gå vidare, exempelvis varva parsamtal med enskilda samtal.

Avbokningsregler

Kostnadsfritt t o m 24 timmar före planerat samtal. Därefter debiterar vi er full kostnad.

Frågor om Familjerådgivning

Hör av dig om du har frågor om familjerådgivning eller tider för samtal.

Mail: kontakt@familjerondellen.se
Telefon: 076-204 81 94

Om vi inte svarar kan vi sitta upptagna. Lämna gärna meddelande om när vi bäst kan nå dig, så ringer vi upp.

Våra öppettider hittar du här >>

Våra andra tjänster

Psykoterapi

Parterapi