FAMILJERONDELLEN

Familjerådgivning

Privat stöd

Kontakt

Parterapi EFT – Emotional focused therapy

Att ha känslomässig kontakt är en boost!

Parterapi EFT-privat

Vi erbjuder emotionellt fokuserad parterapi (EFT) som är en evidensbaserad metod för parterapi, vilket innebär att den har en tydlig struktur och har utvärderats vid ett flertal tillfällen.

I parterapin sätts känslorna i fokus eftersom det är de som driver hur vi i en parrelation samspelar med varandra. När vi tillåts prata med vår partner om den tysta kunskap vi bär på; sätter ord på osäkerhet och oro istället för att läsa av, tolka och gissa , Då stärks anknytningen till vår kärlekspartner och nya känslomässiga erfarenheter bidrar till bättre fungerande samspel.  Vi går från att vara rädda och anklagande till att bli tryggare och mer inkännande. Vår nyfikenhet får en boost!

Antalet samtalssessioner är individuellt för respektive par och kan variera från 8 och uppåt.

Kostnad, 80 minuter 1 700kr.

Våra andra tjänster

Psykoterapi

Familjerådgivning